Stappenplan re-integratie

Bij (langdurige) ziekte van een medewerker treedt het stappenplan re-integratie in werking.
De Wet verbetering Poortwachter is dan van toepassing. De Wet verbetering Poortwachter brengt voor zowel de werkgever als de werknemer verplichtingen met zich mee. Het stappenplan bij de Wet verbetering Poortwachter ziet er als volgt uit:

 

Stap 1: dag 1 van ziekte

Ziekmelding van de werknemer bij de bedrijfsarts of arbodienst.

 

Stap 2: week 6 en nog steeds ziek

Er moet een probleemanalyse gemaakt worden. Eerst is er een gesprek met de bedrijfsarts. De arts stelt de gezondheidssituatie van de werknemer vast en geeft aan wat deze nog wel kan en wat niet meer. Dit wordt ook wel de Probleemanalyse genoemd.De werkgever moet ook aanvangen met het aanmaken van een dossier. Hier worden afspraken gemaakt en bewaakt. Eventueel kan de hulp van een re-integratiebureau worden ingeroepen.

 

Stap 3: week 8 en nog steeds ziek

Er wordt een plan van aanpak gemaakt. Werkgever en werknemer maken een plan van aanpak waarin staat wat werkgever en werknemer gaan doen om ervoor te zorgen dat de betrokken medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

 

Stap 4: week 42 en nog steeds ziek

De medewerker wordt door de werkgever ziek gemeld bij UWV. Bij voorkeur digitaal.

 

Stap 5: week 52 en nog steeds ziek

Er wordt een (eerstejaars)evaluatie gemaakt als de werknemer bijna 1 jaar (52 weken) ziek is. Hierin staat hoe de re-integratie van de zieke werknemer tot nu toe is verlopen.

 

Stap 6: week 88 en nog steeds ziek

De werknemer krijgt een brief over het aanvragen van de WIA-uitkering.

 

Stap 7: week 91 en nog steeds ziek

Er wordt een eindevaluatie gemaakt wanneer de werknemer van plan een WIA-uitkering aan te vragen. De werkgever stelt dan uiterlijk binnen  2 weken voordat de werknemer de aanvraag doet samen de eindevaluatie op. In dit document geeft de werkgever aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. Uiterlijk in de 91e week dat de werknemer ziek is, geeft de werkgever de werknemer werknemer kopieën van alle documenten uit het re-integratieverslag.

 

Stap 8: week 93 en nog steeds ziek

Aanvraag WIA-uitkering door werknemer in uiterlijk de 93e week dat deze ziek is.

  Contact & informatie

  Wilt u meer informatie over outplacement, onze brochures bestellen of een vrijblijvende afspraak inplannen voor een oriënterend gesprek op één van onze locaties, via Teams, Facetime, Whats App of telefonisch?

  Bel met 088-033 30 08 of vul hier uw gegevens in en wij bellen of mailen u zo snel als mogelijk is terug.

  Naam *

  E-mail *

  Telefoon

  Bel mij terug

  Uw bericht *