Outplacement

Programma aanbod outplacement

Met een outplacementtraject van Werkcontact worden werknemers begeleid in het vinden van een nieuwe uitdaging die echt duurzaam is en ook op de langere termijn passend is.
De outplacement programma’s van Werkcontact zijn altijd individueel waarbij een persoonlijke aanpak voorop staat. In onze benadering zijn we professioneel, transparant en persoonlijk. Bij onze outplacementtrajecten is actieve search vaak een standaard onderdeel en maken we gebruik van een uitgebreid werkgeversnetwerk.

We zijn specialist in outplacement voor 40- en 50 plussers maar ook jongere kandidaten vinden hun weg naar Werkcontact. Onze opdrachtgevers komen uit alle branches en bestaan uit private ondernemingen, verzekeraars en UWV.

 

Kosteloze kennismaking

Een outplacementtraject bij Werkcontact is altijd gericht op het vinden van vast betaald werk. Voorafgaand aan een eventueel outplacementtraject bij Werkcontact wordt er door de werknemer (kandidaat) meestal eerst persoonlijk kennis gemaakt met de coach. Tijdens dit oriënterende gesprek wordt er een inventarisatie gemaakt van van de persoonlijke situatie van de kandidaat en onze werkwijze uitgelegd. Ook wordt gekeken of onze werkwijze past bij de wensen en voorkeuren van de kandidaat en op basis van deze inventarisatie wordt een maatwerk plan/offerte voor een outplacementtraject opgemaakt. Ook de offerte is vrijblijvend.

 

Intake

Wanneer de kandidaat gekozen heeft voor Werkcontact wordt deze door ons uitgenodigd voor de intake. Tijdens deze intake gaan we nog dieper in op de persoonlijke situatie en worden persoonskenmerken, interesses, competenties, capaciteiten en eventuele zoekrichtingen verder in kaart gebracht. Ook wordt de daadwerkelijke uitvoering van het plan van aanpak in detail vastgesteld. En indien gewenst ontvangt men ook financieel advies over de consequenties van het ontslag.

 

Testfase en/of beroepenoriëntatie

Afhankelijk van dat wat nodig en gewenst is worden er één of meerdere testen bij de kandidaat afgenomen. Drijfveren en sturingsmechanismen worden in kaart gebracht en indien iemand nieuwe mogelijkheden wenst te onderzoeken wordt hier langer bij stilgestaan. Welke beroepen zijn er? Welk takenpakket hoort bij een bepaald beroep? Wat zijn de opleidingseisen bij dat beroep? Hoe zijn de kansen om op dit moment ook daadwerkelijk in deze beroepen aan de slag te komen? Door middel van gesprekken, opdrachten en voorlichting leert de kandidaat het beroepenveld kennen. Hij/zij wordt gestimuleerd en geactiveerd om na te denken over welke beroepen bij hem/haar passen en leert zijn/haar eigen interesses, drijfveren en capaciteiten beter kennen. Aan de hand van de uitslagen wordt een realistisch zoekprofiel opgemaakt en wordt bepaald in welke richting we het moeten zoeken.

 

Sollicitatietraining- en begeleiding

Tijdens dit onderdeel wordt de kandidaat getraind en ondersteund in zijn/haar sollicitatieactiviteiten. Verbetering van vaardigheden wordt aan de orde gesteld (o.a. het schrijven van een sollicitatiebrief, hoe een goed cv opgesteld wordt en wat een adequate opstelling en goede presentatie is in een sollicitatiegesprek). Ook wordt de kandidaat geleerd welke methoden er zijn om naar werk te zoeken. Het gaat hierbij zowel om het aanscherpen van al bestaande vaardigheden op dit terrein, als ook het bijbrengen van vaardigheden die nog niet bij de kandidaat aanwezig zijn.
Daarnaast is het daadwerkelijk solliciteren een belangrijk onderdeel. Gebruik makend van de faciliteiten en onder begeleiding zoeken kandidaten naar werkelijke vacatures en bereiden hun sollicitaties voor. Indien nodig is er ook aandacht om beter om te gaan met blokkerende persoonskenmerken (faalangst/ assertiviteit).

 

Personal Branding op internet

Wie op zoek is naar een nieuwe baan of zijn of haar carrière een andere wending wil geven, doet er goed aan zichzelf op het internet te profileren. Steeds vaker wordt met behulp van Google bekeken wie iemand is en wat iemand doet. Maar wat moet je doen om een goede online reputatie te vestigen?

Tijdens dit onderdeel is er aandacht voor het aanmaken of wijzigen van profielen op netwerksites zoals LinkedIn.
LinkedIn is een ideale manier om werkervaring, zakelijke netwerk en expertise te tonen.

 

Intensieve bemiddeling

Intensieve bemiddeling bestaat uit activiteiten, ondernomen door de consulenten en jobhunters van Werkcontact. Het betreft een sterk individueel gerichte aanpak waarbij de zelfredzaamheid van de cliënt niet uit het oog wordt verloren.

Er wordt actief gezocht naar arbeidsmogelijkheden voor onze cliënten. Werkcontact maakt daarbij o.a. gebruik van haar uitgebreide werkgeversnetwerk in de regio, maar ook nieuwe netwerken worden aangeboord.
Bij het introduceren/voorstellen van cliënten aan werkgevers let Werkcontact met nadruk op de gewenste cultuur van het bedrijf en de passendheid van de functie. Daarbij denkt Werkcontact eerder in mogelijkheden dan in beperkingen. De duurzaamheid van een mogelijke plaatsing staat altijd voorop.

Van elke kandidaat is bij aanvang van het traject een zoekprofiel gemaakt en de kandidaat wordt actief geïntroduceerd bij werkgevers.
Het zoekprofiel van de kandidaat wordt regelmatig getoetst aan de gevonden vacatures. Wanneer er een geschikte (stille) vacature is gevonden wordt deze aan de kandidaat voorgelegd en, indien passend, voorgesteld aan de werkgever en begeleid bij het daadwerkelijk verwerven van deze baan. Werkcontact gaat er daarbij van uit dat de “perfect match” vooraf nooit bestaat, maar na bemiddeling wel moet ontstaan. Volgens Werkcontact is er pas sprake van een optimale match wanneer de belangen van de kandidaat (werknemer) en de werkgever beiden maximaal worden gediend.

 

Onze vacaturezoekers

StilleVacatures.nl en JoepZoekt.nl zijn de intelligente vacaturezoekers van Werkcontact waarmee de kandidaat rechtstreeks toegang krijgt tot de meest recente (verborgen) vacatures bij werkgevers in de regio. Deze vacaturezoekers zoeken enkel en alleen naar vacatures bij bedrijven en instanties zelf. Onze vacaturezoekers zoeken dus niet op vacaturesites of op websites van intermediairs. De cliënt/werknemer is immers gebaat bij een rechtstreeks dienstverband met een werkgever (intermediairs worden op verzoek echter niet uitgesloten). Naast onze eigen vacaturezoekers krijgt de kandidaat ook een inlogcode van de jobportal Jobport. Met Jobport kunnen onze kandidaten onder begeleiding eenvoudig naar vacatures zoeken, zoekprofielen aanmaken en sollicitatieactiviteiten bijhouden. Vacatures worden ook door Werkcontact actief aangedragen.

 

Nazorg

Wanneer sprake is van werkhervatting kan nazorg worden ingezet. De nazorg is bedoeld om de duurzaamheid van de werkhervatting te waarborgen.
Dit betekent dat er periodiek een coachingsgesprek met de consulent kan worden afgesproken. Tijdens deze gesprekken worden verkregen inzichten uit het voorgaande traject getoetst aan praktijksituaties bij de nieuwe werkgever. De gesprekken zijn ondersteunend aan de eerste stappen die de kandidaat bij een nieuwe werkgever zo succesvol mogelijk kan laten verlopen. De doorlooptijd van deze module doorgaans een maand maar is ook afhankelijk van de behoefte van de kandidaat. Tevens zal de kandidaat in deze module begeleid worden bij het zicht houden op het loopbaanpad en het toekomstgericht en actief sturing geven aan de eigen loopbaan.

  Contact & informatie

  Wilt u meer informatie over outplacement, onze brochures bestellen of een vrijblijvende afspraak inplannen voor een oriënterend gesprek op één van onze locaties, via Teams, Facetime, Whats App of telefonisch?

  Bel met 088-033 30 08 of vul hier uw gegevens in en wij bellen of mailen u zo snel als mogelijk is terug.

  Naam *

  E-mail *

  Telefoon

  Bel mij terug

  Uw bericht *

  Werkcontact gaat er van uit dat de “perfect match” vooraf nooit bestaat, maar na bemiddeling wel moet ontstaan.